BUTLLETA DE SÒCIA/SOCI D'ACCIÓ CULTURAL

 
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Correu electrònic:
Telèfon :
DNI:
Data de naixement:
Professió:
Vull pertànyer al Casal/Delegació de:

Em vull fer soci d'Acció Cultural del País Valencià amb una quota de:

10 euros/trimestre Joves d'Acció (menors de 30 anys)
25 euros/trimestre
36 euros/trimestre
20 euros/trimestre (jubilats o aturats)
(quantitat superior trimestral)

DADES BANCÀRIES  
Entitat:
Oficina:
DC:
Núm Compte:
Població:
CP:
Titular:
Acció Cultural del País Valencià © 2011 - Octubre Centre de Cultura Contemporània. Carrer de Sant Ferran, 12 - 46001 - València - Tel. (0034) 96 315 77 99