Models de sol·licitud

Ací us podeu descarregar els models de sol·licitud per fer valdre els vostres drets lingüístics a les diferents administracions.

1 Models referents a la petició de la relació en català amb les administracions

Model 01. Petició de relació en català amb l’administració de la Generalitat Valenciana 

Model 02. Petició de relació en català amb l’administració de l’Estat 

Model 03. Petició de relació en català amb els ajuntaments 

Model 04. Petició de relació en català amb la diputació provincial corresponent 

Model 05. Petició de relació en català amb l’administració de Justícia 

Model 06. Petició de relació en català amb tribunals, audiències i jutjats 

Model 07. Petició de relació en català amb les universitats 

Model 08. Petició de relació en català amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

Model 09. Petició de relació en català amb l’administració de la Unió Europea 

Model 10. Escrit de rèplica respecte de la no admissió del nom de català per a la llengua pròpia 

Model 11. Escrit de rèplica respecte de la no admissió del nom País Valencià 

Model 12. Reiteració de la petició de relació en català amb les diverses administracions 

Model 13. Petició de relació en català amb les empreses subministradores o concessionàries de serveis 

Model 14. Escrit de queixa a la Sindicatura de Greuges per manca d’atenció en català en una administració

2 Models referents al nom, cognoms i documents identificadors

Model 15. Sol·licitud d’adaptació del nom al català 

Model 16. Petició d’informe de l’escriptura correcta del nom en català a l'IES 

Model 17. Petició d’informe de l’escriptura correcta del nom en català a l'AVL 

Model 18. Petició d’extracte de partida de naixement 

Model 19. Petició d’adaptació del nom en el document d’identitat 

Model 20. Sol·licitud de canvi del nom per un de diferent 

Model 21. Petició de certificat d’empadronament 

Model 22. Sol·licitud d’antecedents penals 

Model 23. Petició d’informe de l’escriptura correcta d’un cognom català a l'IEC 

Model 24. Petició d’informe de l’escriptura correcta d’un cognom català a l'AVL 

Model 25. Sol·licitud de normalització de cognoms deformats 

Model 26. Sol·licitud de resolució de l’expedient de canvi de nom 

Model 27. Sol·licitud de resolució de l’expedient de normalització de cognoms deformats 

Model 28. Petició d’inserció de la "i" copulativa entre cognoms 

Model 29. Petició d’informe per a l’adaptació o la traducció al català de cognoms no catalans a l'IEC 

Model 30. Petició d’informe per a l’adaptació o la traducció al català de cognoms no catalans a l'AVL 

Model 31. Sol·licitud d’adaptació o traducció de cognoms 

Model 32. Petició d’alteració de l’ordre dels cognoms 

Model 33. Petició d’expedició del passaport en català 

3 Models referents als documents públics en català

Model 34. Petició de redacció de document públic en català 

Model 35. Model per a pactar que l’escriptura pública s’ha de fer en català 

4 Models referents al català en els registres públics

Model 36. Petició de realització d’un assentament en català en un registre públic 

Model 37. Petició de realització d’una còpia o certificació en català dels assentament d’un registre públic 

Model 38. Denúncia perquè no s’ha fet en català una còpia o una certificació d’un assentament al jutge/jutgessa 

Model 39. Denúncia perquè no s’ha fet en català una còpia o una certificació d’un assentament a la Delegació del Govern

 
Acció Cultural del País Valencià © 2011 - Octubre Centre de Cultura Contemporània. Carrer de Sant Ferran, 12 - 46001 - València - Tel. (0034) 96 315 77 99